فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
معادن بافق در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٠١/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٤,٤٣٨ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٤,٦٥٢ تعداد خريدار: ٢٤٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٤,٦٥٢ حجم معامله: ٥٨١,٣٠٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٤,٠٤٠ جمع معامله: ٨,٣٩٣,٠٠٤,٤٩٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
معادن بافق - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ١١/٠٩/١٣٩١
معادن بافق - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١١/٠٩/١٣٩١
معادن بافق - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٨/٠٨/١٣٩١
معادن بافق - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
معادن بافق- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢١-٨٨٧١٧٥٢٠
فاكس: ٨٨٧١٩٠٤٦
آدرس: تهران ،‌خ سيد جمال الدين اسد آبادي ،‌خ ١٦ ،‌شماره ٨ ،‌كد پستي ١٥٨٦٧
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود