فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سپاس-سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٠١/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٠٧٥ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٧٥ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٧٥ حجم معامله: ١,٠٠٠,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٧٥ جمع معامله: ١٠,٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود