فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
وثوق امین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٦/٢٨
تثبیت شده:٢٨/٠٦/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٦/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٠١٧ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,١١٠ تعداد خريدار: ٦٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,١١٠ حجم معامله: ٢٦٣,١٤١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٩٣٠ جمع معامله: ٥٣٠,٧٨٩,٧٥٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود