فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
علف کش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,٤٨٧ درصد تغییر: ٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٤٨٨ تعداد خريدار: ٣٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٤٨٨ حجم معامله: ٣٨,٨٣٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٤٠٠ جمع معامله: ٢٥١,٩١٠,٩٩٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود