فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تولیدی پلاستیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٦/٢٨
تثبیت شده:٢٨/٠٦/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٦/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٦٦٣ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٧٩٥ تعداد خريدار: ٨٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٧٩٥ حجم معامله: ١٣٨,٠٠٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٥٩١ جمع معامله: ٦٤٣,٤٥١,٤٥٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود