فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند شيرين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٠١/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢٥,٤٣٣ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢٦,٤٤٦ تعداد خريدار: ٦٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢٦,٤٤٦ حجم معامله: ٣٩,٣٦٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢٤,٩١٥ جمع معامله: ١,٠٠١,١٧٥,٨٨٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند شيرين خراسان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) ٢٩/٠٧/١٣٩١
قند شيرين خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29(حسابرسي شده) ١٢/٠٧/١٣٩١
قند شيرين خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠١/٠٦/١٣٩١
قند شيرين خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٨/٠٥/١٣٩١
قند شيرين خراسان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٢٢٢٢٧٩٨٣
فاكس: ٢٢٢٧٦٠٦١
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود