فرم ها | مدیریت کیفیت | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | سبد گردانی
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كاشي الوند در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٠١/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٣٢٠ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٣٢٠ تعداد خريدار: ١٣٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٣٢٠ حجم معامله: ٢,٠٢٦,٤٤٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٣٢٠ جمع معامله: ٤,٧٠١,٣٥٠,٠٨٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع كاشي و سراميك الوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
صنايع كاشي و سراميك الوند - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٢/٠٨/١٣٩١
صنايع كاشي و سراميك الوند- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
صنايع كاشي و سراميك الوند- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
صنايع كاشي و سراميك الوند- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٢/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما
اطلاعات سايت بطور ميانگين هر 4 دقيقه بروز مي‌شود